Welkom in Minidorp.nl

Het gezelligste virtuele kerstdorp op internet, opgericht anno 2006. Een internetdorpje voor hobbyisten en verzamelaars van kerstdorpen en alle attributen die daar bij horen. Achter de muren van Minidorp speelt zich heel wat af rond de huisjes en hun bewoners. De straatborden wijzen u de weg en op elke muur vindt u onderaan een bladzijde uit het grote dorpen boek met links alles in het Nederlands en rechts Engels. Hier vind u echt alles over uw hobby!

Met dit boek hopen wij u iets meer te vertellen over het fenomeen kerstdorpen en zijn geschiedenis, u enkele tips mee te geven om uw items mooi uit te stallen of om zelfs een echt minilandschapje te maken. U vindt hier links naar o.a. de makers van deze zeer gedetailleerde miniatuur huisjes, zoals Lemax, Department56, Luville, Dickensville, Typisch Hollands en vele andere leuke sites. Ook vindt u in dit Minidorpboek 3 pagina's vol handige tips en trucs die u kunnen helpen met het opzetten van uw eigen “verzamelaars dorp”. In Clippo's foto album zijn honderden foto's te zien, en in het wereld foto album bezoekt u dorpen over de hele wereld! Op de nieuwspagina staat naast het laatste nieuws ook een foto van de maand (die van u?) en agendapunten. Volg ons nu ook op Twitter en onze Facebook.. Heeft u een lidmaatschap bij hyves wordt dan lid van de Minidorphyves en ontmoet daar mensen met dezelfde hobby, misschien wel bij u in de buurt (!), gewoon meelezen en kletsen kan/mag ook in het forum, dit forum is echter niet onder beheer van Minidorp maar behoort toe aan Novw van kerstdorpen.nl

Kortom, blader gerust rond en laat u meeslepen in de wondere wereld van de verlichte dorpjes...creëer uw eigen droomsfeer met verlichte huisjes en de vele figurines die het kerstdorp compleet maken! Hopelijk beleeft u ook straks het trotse gevoel wat al vele verzamelaars ervaren als zij hun kerstdorp weer uit de dozen halen en genieten van hun eigen verlichte miniatuurstadje...  

Heeft het dorpvirus u echt helemaal te pakken en wilt u nog meer uit uw hobby halen? overweeg dan een lidmaatschap bij de enigste echte kerstdorpen club van Europa, de MinidorpClub© 


Welkom in de wereld van de verlichte dorpjes!

Terug naar boven

            

    Met speciale dank voor alle hulp en info aan; Peha Sneek B.V., Lemax Europe, Edelman B.V.,  Markrtartikelen.nl, leden van Kerstdorpen.nl, Felinaworld.com, Leden BuildingNewWorlds, Leden Lemaxvillage.actifforum, Papa Ted's Place, Wikkipedia, VillageD-lights, VeeDee intertrade, RobSiteworksHosting, de Kerstman en alle tuincentra genoemd op de link pagina.


 

 ""

 

 

 

 

 

 

 

Welcome at Village-world.com

Since 2006, Village-world has been a cozy virtual village on the internet for builders and collectors of Christmas villages and all the things that belong to this hobby. Behind the walls of this online village is a lot going on with the houses and their owners. The street signs will guide you through. Below every wall you will find a page of the big village book with English text on the right side and Dutch on your left. Here you can find all you need to know about you're hobby!  

With this book we hope to tell you more about the phenomena of Christmas villages and its history.  You will also find tips on displaying or creating a beautiful realistic mini-landscape. Links to the producers of these detailed mini-houses like Lemax, Department56, Luville, Dickensville, Typisch Hollands and many other nice sites are also provided. Village-world has three full pages of handy tips and tricks that will help you build you’re own "collectable village".  In the photo album of Clippo you can see hundreds of photos.  In the world photo album you can visit villages around the whole world! On the news page you will also find a photo of the month (yours?) and agenda points. Please follow us on Twitter and when you have a membership at Facebook, you may also be a member of Our Facebook.  Here you will meet other people with the same hobby and interests. There is also a Dutch chat forum about Christmas villages on kerstdorpen.nl that not belongs to Village-world, but is owned by Novw. Because Village-world is a Dutch site( for now), we have to excuse for failure of some translations, we will try to do our best for all international visitors. 

So, look around this site and enjoy this fairytale world of lighted villages where you create your own story with lighted houses, figurines and details that make a village complete! Hopefully you feel the same pride as other collectors, when they unpack and create their own villages and enjoy the lighted collectables year after year...

And when the villagevirus strikes you totaly, please consider a membership at the one and only European christmasvillage club, the MinidorpClub©

 

Welcome in the world of lighted collectables !

Go up again

      

      

Special thanks for the help and info to; Peha Sneek B.V., Lemax Europe, Edelman B.V., Marktartikelen.nl, members Kerstdorpen.nl, Felinaworld.com, Members BuildingNewWorlds, Lemaxvillage.actifforum, Papa Ted's Place, Wikkipedia, VillageD-lights, VeeDee intertrade,  RobSiteworksHosting, Santa and al gardencentre on the link page.

 

  

U bent bezoeker:               You are visitor:

Terug naar boven             sinds 2007 counter
counter ALIGN="middle" HSPACE="4" VSPACE="2">  Go up again