Molens & Kerken

Molens & Kerken - Dickensville Elfsteden Serie

Molens en Kerken, beide met een compleet verschillend doel, maar alle twee toch heel belangrijk voor de gemeenschap. Om deze reden heeft Dickensville dan ook veel miniatuurkerken en -molens in de collectie van de Elfsteden Serie uitgebracht. Friesland was vroeger vooral heel nat en drassig en om het water uit de polders weg te houden, werden poldermolens ingezet. Maar ook hout- en korenmolens zorgden voor een bloeiende economie. Geloof nam vroeger een belangrijke plaats in in de samenleving. De dorpskerk was niet alleen een plek om dichter tot God te komen, maar ook een plek waar mensen samenkomen, een ontmoetingsplek voor zowel gelovigen als niet-gelovigen. Vooral in tijden van oorlog, angst of onzekerheid, bood de kerk veiligheid. Als gevolg van de ontkerkelijking hebben in de loop der tijd veel kerkgebouwen in het land een andere functie gekregen.

Dickensville - Dokkum - Molen de Hoop
€ 69,95
Dickensville - Hindeloopen - Kerk + Geluid
€ 109,95
Dickensville - Bolsward - Molen de Greate Klaver
€ 59,95
Dickensville - Leeuwarden - Jacobijnerkerk + Klokgeluid
€ 104,95
Dickensville - IJlst - Molen de Rat
€ 99,95
Dickensville - Workum - Ybema's Molen
€ 94,95
Dickensville - Sloten Molen De Kaai
€ 74,95
Dickensville - Harlingen - Leger des Heils
€ 61,95
Dickensville - Doopsgezinde Kerk in IJlst in miniatuur
€ 54,95
Dickensville Elfsteden - Friese Klokkenstoel
€ 37,50
Dickensville - Dokkum - Kerk
€ 67,95
Dickensville - Stavoren - Nicolaaskerk met Orgelmuziek
€ 109,95
per pagina
Sorteer op sort-descending