Kerstdorp nieuws

Binnenkort bellen ze weer aan: de krantenbezorgers die u met een kaartje een vrolijk kerstfeest wensen… En of u misschien een kleine fooi over heeft voor de bezorging het afgelopen jaar, door weer en wind. Zo verdienen ze wat bij, de jongens, meisjes, vrouwen en mannen die zich iedere ochtend in alle vroegte op de fiets wagen.

 

In 1609 verscheen de eerste krant, afkomstig van het woord courant. De eerste Nederlandse krant verscheen in 1618. Een naam heeft hij nog niet. Er staat boven: Courante uyt Italien, Duytslandt et cetera. Een simpel blaadje, aan één kant bedrukt, A4 groot, maar er was grote behoefte aan.

 

Voor die tijd hoorde je het nieuws van rondreizende handelaren. Vaak oud nieuws dus. En hoe betrouwbaar was het eigenlijk wat zij vertelden? Nu werd het nieuws door een krantenuitgever verzameld, gedrukt en verkocht. Met echt courant nieuws dus.

 

In de 19e eeuw groeiden de oplagen van kranten. Dat kwam vooral door de techniek die het mogelijk maakte sneller en in grotere aantallen te drukken. Kranten werden goedkoper. Er kwamen steeds meer lezers……… en adverteerders. De uitgevers beleefden gouden jaren.

 

De Weeckelijcke Courante van Europa is het oudste nieuwsblad dat thans nog verschijnt, en een van de oudste uit de geschiedenis. Het eerste nummer zag het licht in 1656 onder verschillende titels. In de negentiende eeuw werd de naam van de titel aangepast naar Opregte Haarlemsche Courant en na een uiteindelijke fusie ontwikkelde het periodiek zich van week- tot dagblad. Het is thans bekend als Haarlems Dagblad.

 

Kerst hoogtepunten in de Krant

1812

….En dan half december 1812: het nieuws (uit Parijs) maakt er melding van dat keizer Napoleon in cognito over Dresden en Leipzig richting het westen reist. Onderweg heeft hij, zo heet het, nog een hartelijke ontmoeting met de koning van Saksen. De Gelderse prefect is dan zijn lezers en overige ingezetenen toch wel een verklaring schuldig: ,,Arnhem, den 23 December 1812. De Prefect van het Departement van den Boven-IJssel, heeft de officiële tijding ontvangen, dat Zijne Majesteit, de Keizer en Koning, den 18 dezer, des avonds, tusschen 10 en 11 uren, in volmaakte welstand, op zijn Paleis de Thuilerien is aangekomen…

 

Napoleon is voor de Kerst van 1812 weer thuis.
 

1914

De Tilburgsche Courant (3 december 1914) constateerde dat ondanks alles de ‘voorbereidingen tot het St. Nicolaasfeest’ in volle gang waren. Het was als vanouds ‘gezellig-druk en leuk-rumoerig in onze winkelstraten’ met hel verlichte etalages. Het moest alleen iets minder ‘vanwege den duren tijd’. Toch was er genoeg om familie en kennissen te verrassen en eventueel ook nog een ander. De Courant riep de lezers op ‘onze “Jantjes” aan de grenzen, in de forten’ niet te vergeten.
 

1925

Volgens de Finnen woont de Kerstman in Lapland. Oorspronkelijk zou de Kerstman op de noordpool wonen, maar in 1925 werd in de kranten geschreven dat de rendieren van de kerstman niet konden grazen op de noordpool en verhuisde de Kerstman daarom naar Fins Lapland naar de Orenberg
 

Krantenverkopers en minidorpen

Alle merken hebben krantenverkopers en nieuwskiosken in hun collecties, dus op één of andere manier moet de krant verwant zijn met onze hobby. En dat zal natuurlijk niet alleen zijn omdat kranten handig zijn bij het maken van papier maché bergen. Iets verder speuren leert ons o.a. ook dat Charles Dickens een directe link heeft met een krant.

 

Door financiële moeilijkheden van zijn vader moest de jonge Charles school verlaten om te gaan werken. Later zou hij veel gaan schrijven over de moeilijke omstandigheden waarin arbeiders zich begaven. Toen hij 15 was, kwam hij te werken op een advocatenkantoor. Hij leerde zichzelf stenografie en werd na enige tijd kamerverslaggever voor de Morning Chronicle in 1835. (De Morning Chronicle werd voor het eerst opgericht door William Woodfall in 1769. In 1810 had de Morning Chronicle een oplage van ongeveer 7000 stuks.) Charles Dickens was een van de twaalf parlementaire verslaggevers in dienst van deze krant uit London. Later schreef hij over toespraken van politici buiten Londen.

 

 n die tijd ontstond uit zijn journalistieke werk zijn eerste literaire werk in de vorm van beschrijvingen van het Londense leven en het buitenleven.  Grote bekendheid verwierf hij met The Pickwick Papers, dat vanaf 1836 in maandelijkse afleveringen verscheen. In 1843 verscheen de eerste en beroemdste van zijn kerstvertellingen: A Christmas Carol in Prose, een verhaal over de vrek Ebenezer Scrooge die tot inkeer komt na het bezoek van drie geesten en dat nog steeds in allerlei bewerkingen opgevoerd en verfilmd wordt, met name in de kersttijd en waarvan we heel veel invloeden terug zien in de miniatuur kerstdorpen.

 

Toen de MinidorpClub©, vanuit minidorp (2006), werd opgericht in 2010 kreeg het clubblad de naam “Minidorp Chronicle”, met een knipoog naar de krant van Charles Dickens. Bij het overstappen naar een online versie van de club in 2015 is het clubblad ter ziele gegaan en vindt men het meeste courante nieuws uit de wereld van de kerstdorpjes gewoon hier op de website en sociale media.

  

Heb jij ook een krantenverkoper of krantenkiosk in je dorp staan?