Beestachtige Kerst

Tot 60% korting!

Naast de vele figuurtjes die iedereen neerzet in zijn/haar dorpje zijn er ook veel dieren verkrijgbaar. Van Koe tot Gans tegenwoordig. Dieren spelen een cruciale rol in de kerstviering.

 

“En zo kwam het, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene in een grot, en wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak die in de grot was, omdat er voor hen in de herberg geen plaats was. En ziet, de grot werd vervuld van licht, stralend als de zon in volle pracht. En in diezelfde grot bevonden zich een os, een paard, een ezel en een schaap, en onder de voederbak was een poes met haar jongen. En boven hun hoofden waren duiven en ieder dier had zijn gezel naar zijn aard, het mannetje met het vrouwtje. Zo geschiedde het dus dat Hij geboren werd te midden van de dieren die Hij, door de mensen uit hun onwetendheid en zelfzucht te verlossen, zou verlossen uit hun lijden…”
  

Dieren zijn al eeuwenlang het symbool van oude normen en tradities van het kerstfeest. Dieren zijn een instrument geweest in de ontwikkeling van de Kerstverhalen en dateren uit de periode van de “oorsprong en het ontstaan” van het christendom. Sommige van deze dieren, zoals het winterkoninkje, de uil en de kameel komen niet erg vaak meer voor in de verhalen en festiviteiten zoals wij deze nu vieren.

 

Echter, bij verschillende gelegenheden, worden deze dieren ook herinnerd en hebben nog steeds religieuze betekenissen bij de vieringen. Van de nieuwe generatie dieren die tegenwoordig een rol spelen in de verhalen en mythen rond het kerstfeest, zijn de rendieren en ijsberen de meest prominente symbolen. Miniaturen van deze dieren worden opgehangen als decoratie in de kerstboom op basis van hun betekenis. Maar natuurlijk ontbreken er in uw Kerstdorp ook geen dieren… Toch?


Het Rendier

Rendieren staan symbool voor geluk en vreugde in overvloed. Het zijn vrolijke wezens, die het dichtste betrokken zijn bij de Kerstman. Het zijn ‘Rudolph’ en zijn collega’s, een groep rendieren, die de slee van de Kerstman trekken om de Kerstman langs de huizen over de hele wereld te laten komen. Rendieren worden in de kerstverhalen afgeschilderd als vliegende wezens die op de daken van huizen rusten als de Kerstman door de schoorsteen klimt om cadeautjes onder de kerstbomen te leggen en in de kerstkousen te stoppen.


Kamelen en ezels

Kamelen worden nog geassocieerd met kerstverhalen en mythen uit het verleden, zoals men zegt dat kamelen de drie Koningen naar de stal van Jozef en Maria, na de geboorte van hun kind Jezus Christus, hebben gebracht. De ezel is in Bethlehem ook van belang bij het geloof en dat is direct gekoppeld aan kerstviering vandaag te dag, doordat Maria op weg naar de bevalling van kindje Jezus op een ezel is vervoerd.


De Geit

Veel Scandinaviërs zien de figuur van de “Yule geit” als een prominente kerstversiering. Het gebruik van een Joelbok dateert uit pre-christelijke tijden. Een bekende theorie is dat het hier gaat om een symbool van de dondergod uit de Noordse mythologie (Thor) die rondreed op een door twee bokken, rondgetrokken strijdkar. Ook wel Julbocken of kerstbok – die tijdens het joelfeest een rol speelt). Oorspronkelijk bracht deze geen cadeaus, maar eiste deze juist, dreigende met de boze geesten die hem volgden. Deze boze geesten waren gehoornd en gekleed in geitevellen. Tegenwoordig brengt hij dus wel geschenken. Een Joelbok is inmiddels ook ter gelegenheid van Kerstmis een symbool. Het gebruik van stro voor het maken van de joelbokken heeft ook een mythische betekenis. Veel gemeenschappen zetten de geiten op d.m.v. stro tijdens de kerst als onderdeel van deze historische traditie.


Vogels

Vogels zoals het roodborstje, het winterkoninkje, pinguïns en duiven zijn allemaal verbonden met kerst. Meestal komen deze vogels voor in diverse vormen van traditionele kerst motieven en ook worden vogels genoemd in de Bijbel.

 

In diverse religies is de duif een belangrijk symbool. In de mythe van de zondvloed zoals deze beschreven staat in Genesis 6 zendt Noach een duif uit de ark om de omgeving te verkennen. Als de duif na de eerste keer terugkomt, heeft zij geen enkel teken bij zich. De aarde is dan nog onbewoonbaar. De tweede keer brengt zij een olijftak mee, waarmee zij aantoont dat het waterpeil gedaald is. De olijftak is het symbool van vrede, zowel uiterlijke vrede als innerlijke vrede.

 

De tortelduif wordt ook genoemd in de melodie van ‘Twelve Days of Christmas’. Vogels zijn populaire decoratieve items in en rond het huis rond de kerst en symboliseren over het algemeen goed nieuws en geluk. (zie ook onze blog over de rode Kardinaal)


Schapen


Schapen zijn een vast onderdeel van de kerststal en het zijn ook populaire dieren in verband met de geboorte van Jezus Christus en Kerstmis. Op grond van het historische belang, worden schapen gebruikt als decoratieve items in de boom als symbool van trouw en toewijding.

 

In de christelijke iconografie is het lam van grote betekenis. Het is, naast de vis, een van de oudste symbolen van Christus en staat voor geduld, nederigheid, offerbereidheid, onschuld, tederheid, verlossing en vernieuwing.

 

Er zal nooit een exacte telling zijn hoeveel dieren worden geassocieerd met kerst. Een paar van de andere dieren zoals honden, bijen, varkens en koeien zijn allemaal verondersteld om een directe relatie met het festival en de geboorte van Jezus te hebben. Eigenlijk komt het uiteindelijk allemaal neer op persoonlijke overtuigingen en de tradities van het land waarin u woont.

 

Naast alle bekende “Kersthuisjes” merken zijn er natuurlijk vele diertjes te gebruiken in uw dorp. Speelgoed boerderij diertjes van de Action / Zeeman bijvoorbeeld. Zakjes gemengde diertjes voor 2 à 3 euro. Dat de maten niet helemaal kloppen geeft niks. Het gaat om uw fantasie. Lopen er opeens Giraffes tussen uw huisjes? Waarom niet? Ashtown levert overigens ook een uitgebreid assortiment diertjes.