Kortsluiting en brand voorkomen

Kortsluiting ontstaat wanneer elektrische draden tegen elkaar aankomen. Dat kan gebeuren als een apparaat of kabel beschadigd is. Daardoor wordt de stroomsterkte zeer groot en worden elektrische draden té warm. Meestal schakelt de stop of automaat direct de elektriciteit uit. Nou maken bijna alle items in het Kerstdorp gebruik van zeer lage voltage en is het echt wel veilig te noemen om een kerstdorp neer te zetten, maar toch is het belangrijk dat we...


Kortsluiting voorkomen!

Check of elektrische kabels goed geïsoleerd zijn, want dat vermindert het risico op kortsluiting. Gebruik geen apparaten waarvan de kabels beschadigd zijn of waarvan de draden blootliggen. Een veelvoorkomende plaats waar draden kunnen blootliggen, is bij de stekker. Vervang het apparaat of de stekker in dat geval direct. Pak altijd de stekker vast als u hem uit het stopcontact wilt halen. Trek niet aan de kabel, want dan kan de isolatie loslaten.

 

Gebruik alleen elektrische apparaten die minimaal een CE-markering hebben. Nog beter is een KEMA-keur (of de Duitse variant: VDE-keur), omdat de veiligheid dan door een onafhankelijk instituut is gecontroleerd. Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing van elektrische toestellen. Leg geen snoeren onder een deur, vloerbedekking of tapijt. Het snoer kan dan slijten en kortsluiting veroorzaken. Ook kan het oververhit raken en brand veroorzaken.

 

Bevestig elektriciteitskabels nooit met spijkers of nietjes. In doe-het-zelfzaken zijn speciale clips te koop om kabels en leidingen veilig te monteren. Gebruik kabels niet om iets aan op te hangen. Gebruik liever niet meer dan 1 verlengsnoer tussen apparaat en stopcontact. Hoe meer snoeren u gebruikt, hoe groter dan kans dat ze klem komen te zitten. Ook kunt u door een combinatie van verlengsnoeren onbewust meer apparaten aansluiten dan de snoeren eigenlijk aan kunnen. Ook al kunnen er best veel Kerstdorp items op één groep/stop. (zie tips > Elektra)

 

Rol een verlengsnoer, bijvoorbeeld op een haspel, altijd helemaal uit voor u hem gaat gebruiken.

 


Kortsluiting opsporen

Schakel de groep van de doorgeslagen stop of automaat uit met de groepsschakelaar in de meterkast. Schakel ook de elektrische apparaten in de groep uit door de stekkers uit de stopcontacten te halen. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de automaat weer in. Schakel de apparaten 1 voor 1 weer in, totdat de stop of automaat weer wordt uitgeschakeld. Zo merkt u welk apparaat kortsluiting veroorzaakt. Geeft geen enkel apparaat een probleem? En is er ook geen sprake van overbelasting? Waarschuw dan een erkend installateur om te controleren of er iets met uw installatie aan de hand is. Om kortsluiting op deze manier op te sporen is het handig om een groepenoverzicht in de meterkast te hangen. Noteer per groep welke apparaten erop zijn aangesloten.

* Onderstaande video is niet bedoeld om u bang te maken, maar u te laten zien waarom het belangrijk is voorzichtig om te gaan met elektra.

 


Waarmee blussen als het dan toch fout gaat en dan met name voor uw dorp?


Wanneer u opgeschrikt wordt door de rookmelder is het van belang om goed en snel te handelen. Overschat nooit uw mogelijkheden om brand te blussen, de veiligheid van uzelf en anderen is het belangrijkste. Met het juiste materiaal kan een kleine brandhaard door uzelf geblust worden. Niet alle branden kunnen op dezelfde manier geblust worden. Er zijn verschillende middelen waarmee, afhankelijk van wat er brandt, geblust kan worden. Het is van belang dat een blusmiddel altijd goed bereikbaar is en niet uit het zicht, bijvoorbeeld achter een deur of in een volle kast, ophangen wordt.

Water (liever niet i.v.m. de elektra)


Water is een goedkoop blusmiddel met een groot koelend effect dat de zuurstof bij de brand verdringt. Maar het blussen van elektrische apparaten als televisies, computers of keukenmachines door de elektrische stroom is niet geheel zonder risico.

Poeder (liever niet i.v.m. de gevolgschade)


Poederblussers bevatten een poedermengsel (ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat) dat een goed blussend vermogen heeft. In tegenstelling tot water is dit poeder niet elektrisch geleidend. Het poeder is echter wel schadelijk voor elektrische apparaten, het zout vreet in. Dus alles in uw huiskamer kan door het poeder beschadigd worden, ook al was het niet bij de brand betrokken. Het poeder kan na afloop niet zomaar met water opgeruimd worden, het moet met een industriële stofzuiger worden opgezogen.

Schuim


Schuimblussers zijn gevuld met water een schuimvormend middel dat niet elektrisch geleidend is. Het schuim zorgt ervoor dat er geen zuurstof meer bij het vuur kan komen. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een schuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Het is niet de bedoeling dat u op de vlammen richt. Om het vuur te doven moet de bron van de vlammen (het materiaal dat in brand staat) bedekt worden.

Koolstofdioxide (CO₂)


Koolstofdioxide blussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO₂ de zuurstof verdringt. Om die reden mag er dus nooit in de richting van mensen gespoten worden! Bij gebruik wordt het grote zwarte mondstuk van deze blussers erg koud (-80 graden Celsius) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden (want net als een te hoge temperatuur kan een te lage temperatuur voor (ernstige) brandwonden zorgen). Een voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO₂) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuwblussers onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur.

 

Blusdekens


Een blusdeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Een blusdeken bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal. Door de deken over de vuurhaard te gooien kan daar geen zuurstof meer bijkomen en dooft het vuur. De deken is, afhankelijk van zijn maat, geschikt voor het doven van vlam in de pan (ook een frituurpan) of personen die in brand staan. Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen. 

Zet uw dorp, kerstboom en overige verlichting gewoon uit als u van huis of naar bed gaat. Zo vermijd u onnodige risico’s. 

Lees ook Verzekeren